ATS Global má nového experta na letecké výrobní systémy

Na pozici Global Strategic Business Development Director, společnosti ATS Global, byl jmenován Christopher Biddle. Jedná se o nově vytvořenou pozici, která odráží rostoucí význam plnění obchodního plánu společnosti ATS, a to prostřednictvím růstu v klíčových odvětvích a geografických oblastech s důrazem na odvětví leteckého průmyslu.
Chris přichází do ATS ze společnosti Rolls-Royce Group (letectví a obrana), kde vedl kompetenční centrum pro výrobní systémy a rovněž nedávno vytvořené centrum digitálních kompetencí. Ve své funkci si vybudoval pevné vztahy s dodavateli a byl zodpovědný za nespočet významných transformačních programů v oblastech výrobního IT a výrobních informačních systémů MES. Vybudoval také početnou komunitu odborníků, která je v Rolls-Royce zodpovědná za naplňování vizí Průmyslu 4.0.

„Chris, se svými bohatými znalostmi a zkušenostmi, přináší našim zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu. Tyto zkušenosti, opřené o úspěšně realizované projekty, jsou nesmírně cenné pro naše zákazníky," říká výkonný ředitel ATS Paul Bron.

Christopher Biddle vysvětluje strategický význam hlubšího průniku firmy do odvětví leteckého průmyslu: „Společnost ATS nepřetržitě zdokonaluje nabídku služeb, produktů a kapacit napříč všemi aspekty iniciativ jako jsou Průmysl 4.0 a chytré továrny, a v uplynulých dekádách získala velmi specifické a rozsáhlé zkušenosti v oblasti leteckého průmyslu. Rád bych svými zkušenostmi přispěl k rozvoji a modernizaci dalších leteckých společností během procesu transformace jejich výrobního prostředí a objasnil, jak je ATS může podpořit, aby jim realizace souvisejících projektů přinesla průkazné konkurenční výhody."

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor