ICT Security   Net Guru Link   Reseller Channel Link

Acronis: vstupní náklady a rychlost obnovy jsou pro české podniky klíčové atributy zálohovacího řešení

Přes 40 % českých podniků potřebuje obnovit data do 4 hodin od jejich případné ztráty

Acronis, celosvětový lídr hybridních cloudových řešení ochrany dat, zveřejnil výsledky lokálního průzkumu týkající se zálohování dat u českých podniků, který provedl na své nedávné uživatelské konferenci Acronis Roadshow v Praze. Podle tohoto průzkumu jsou pro české společnosti nejdůležitějšími atributy náklady na řešení a rychlost obnovy, přičemž příliš neřeší umístění zálohy.

 Infografika zalohovani ceskych podniku

Rychlost obnovy přímo souvisí s maximální dobou, za kterou musejí podniky obnovit ztracená data tak, aby zůstaly bez vážných následků na své podnikání. Celkem více než 40 % respondentů stanovilo tuto dobu na 4 hodiny, přičemž do jednoho dne potřebuje absenci dat bezvýhradně vyřešit celých 94 % společností. Nejčastější příčinou ztráty dat ve firmě je neopatrnost vlastních uživatelů. 

Klíčová zjištění průzkumu:

 • Při rozhodování o řešení zálohování dat považuje 30 % českých podniků za nejdůležitější vstupní náklady, 19 % rychlost obnovy, 18 % provozní náklady, 13 % podporované platformy a 12 % technickou podporu. Pouze 8 % řeší umístění zálohy.
 • Aby firma zůstala bez vážných následků na své podnikání, musí obnovit svá ztracená data do 30 minut (10 % respondentů), do 1 hodiny (27 %), do 4 hodin (42 %) a do 1 dne (94 %).
 • Hlavní příčinou ztráty dat ve firmě je neopatrnost vlastních uživatelů (70 %), selhání techniky (54 %), útoky malwaru/ransomwaru (34 %) a krádež zařízení (23 %); přírodní katastrofy mohou pouze za 4 % případů.
 • České podniky řeší nejčastěji zálohování fyzických serverů (67 %), stanic (54 %), VMware virtualizace (33 %) a Hyper-V virtualizace (28 %).

„Stále náročnější požadavky trhu na kratší dodací lhůty produktů a služeb mohou společnosti přivést do bezvýchodné situace, pokud i jen dočasně ztratí svá data,“ řekl Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej řešení Acronis na českém a slovenském trhu. „Proto je dnes důležité se při výběru zálohovacího řešení ptát nejen na celkové náklady na vlastnictví, ale i na rychlost obnovy. A právě proto se v poslední verzi svých zálohovacích produktů Acronis soustředil na další zvýšení rychlosti, takže například Acronis Backup 12 je dnes při zálohování a obnově dat podle nezávislého měření Network Testing Labs o 60 - 100 % rychlejší než nejbližší konkurence.“

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Počítačové sítě jsou modernější, jelikož se organizace adaptují na mobilní způsoby práce, svět internetu věcí i softwarově definované sítě

Oproti tomu počet podniků s alespoň jednou zranitelností z pohledu síťové bezpečnosti je nejvyšší za posledních pět let

Podniky po celém světě inovují prvky své síťové infrastruktury dlouho před koncem jejich životního cyklu, a to jako součást přijímání mobilních způsobů práce, světa internetu věcí a softwarově definovaných sítí. Navíc obnova sítí více zohledňuje strategické cíle i architektonické vize. Nicméně i přes častější inovace jsou sítě z důvodu zanedbávání aktualizací stále méně bezpečné.

Uvedené informace jsou jen některé z nejdůležitějších závěrů ze zveřejněné nejnovější výroční zprávy Network Barometer Report 2016, kterou společnost Dimension Data, globální poskytovatel IT řešení a služeb, vydává již od roku 2009. Zpráva Network Barometer Report 2016 zahrnuje data získaná z více než 300 000 servisních požadavků od klientů, kterým společnost Dimension Data spravuje jejich síťovou infrastrukturu. Společnost Dimension Data navíc realizovala i 320 auditů na posouzení technologických životních cyklů u 97 000 síťových zařízení, a to v organizacích všech velikostí napříč všemi odvětvími v celkem 28 zemích, kde je zahrnuta i Česká republika.

Jiří Volek, Solution Manager z oddělení Network Integration, odpovědný ve společnosti Dimension Data za konzultační služby v oblasti sítí, uvedl: „Od roku 2010 jsme byli svědky stárnutí síťové infrastruktury. Z letošní zprávy ale vyplývá změna tohoto trendu. Poprvé za pět let vidíme i na infrastrukturní úrovni snahu našich zákazníků následovat pomocí inovací soudobé technologické trendy pro ještě vyšší podporu jejich obchodních aktivit, zvýšení efektivity a posílení jejich konkurenceschopnosti.

Stárnutí sítí přitom nemusí být v zásadě špatné, jen je nutné, aby firmy pochopily důsledky tohoto stavu. Zastarávající síťová infrastruktura vyžaduje jiný typ podpory, která je navíc i nákladnější. Na druhou stranu mohou organizace odložit výdaje spojené s inovacemi,“ upozornil Jiří Volek a poukázal i na to, že zastarávající infrastruktura nemůže dostatečně plnit vzrůstající provozně-bezpečnostní požadavky, které jsou na ni nově kladeny. Navíc zastaralá infrastruktura nebude do budoucna schopnost reagovat na moderní trendy, jako jsou automatizace, softwarově definované sítě a v mnohých případech si neporadí ani s přenosy velkých objemů různorodých dat nutných pro efektivní spolupráci nebo využívání cloudů.

Podle nejnovější zprávy Network Barometer Report se průměrné stáří podnikové síťové infrastruktury v Evropě, Asii, Tichomoří a Austrálii snižuje rychlostí odpovídající celosvětovému průměru, zatímco v Americe se počet stárnoucích a zastaralých zařízení snižuje mnohem rychleji – ve srovnání s rokem 2015 jich není 60 procent, ale jen 29 %. Tento trend je pravděpodobně výsledkem uvolňování zdrojů po čtyřech letech šetření. Jiří Volek navíc v této souvislosti uvedl, že klienti v americkém regionu inovují své sítě pomocí nové generace programovatelné infrastruktury. Oproti tomu v Asii, Tichomoří a Austrálii stojí za inovacemi změny v sítích datových center.

Na rozdíl od tohoto celosvětového trendu stárne síťová infrastrukturu na Středním východě a v Africe, což může být důsledek ekonomické nejistoty – obzvláště pak v případě Jižní Afriky.

V rámci posouzení 97 tisíc síťových zařízení identifikovala společnost Dimension Data, že podíl zařízení s alespoň jednou známou zranitelností se oproti 60 procentům v roce 2015 zvýšil na letošních 76 procent – a to je nejvyšší hodnota za posledních pět let.

Během posledních tří let se podíl síťových zranitelností v evropských firmách výrazně zvyšuje, a to z 26 % v roce 2014 přes 51 % v roce 2015 až na současných 82 %. Za stejné období narostly i zranitelnosti v organizacích na Středním východě a v Africe. A například v Austrálii obsahuje nejméně jednu známou zranitelnost 87 % síťových zařízení. V Asii, Tichomoří a Americe jsou sítě podle letošní zprávy o něco málo bezpečnější – se zranitelnostmi se letos potýká 49 a 66 procent zařízení oproti 61 a 73 procentům v roce 2015.

Mezi další důležitá zjištění zprávy Network Barometer Report pro rok 2016 patří:

 • Podíl zařízení podporujících protokol IPv6 oproti loňskému roku prudce vzrostl z 21 % na 41 %, a to díky nárůstu podpory tohoto protokolu u běžných síťových zařízení. Organizace s novější síťovou infrastrukturou mohou využívat konektivitu pro podporu internetu věcí, big data technologií, analytických nástrojů a kontejnerizaci aplikací a tedy i podpořit své strategie digitálního věku.
 • Blíží se éra softwarově definovaných sítí, ale stále jsme teprve na začátku. Zájem trhu je jasný, nicméně celá oblast je zatím v rané fázi adopčního cyklu – v současnosti jen několik firemních sítí umožňuje využít softwarově definovaný přístup. V roce 2015 by si se softwarově definovanými WAN poradilo méně než 0,4 % zařízení a v případě datových center bylo na softwarově definované sítě připraveno pouze 1,3 % přepínačů.
 • Reakce na bezpečnostní incidenty je v případě sítí monitorovaných společností Dimension Data rychlejší o 69 % a doba opravy o 32 % kratší. Tyto hodnoty jsou navíc v případě integrace monitoringu se službami service desku Dimension Data ještě o 55, respektive 37 procent lepší.
 • 37 % incidentů bylo způsobeno chybným nastavením nebo selháním lidského faktoru, tedy příčinami, kterým lze předejít odpovídajícím monitoringem, správou konfigurací a automatizací.
   

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

10 tisíc firem před Vánocemi obdrží varování před nákupem padělků softwaru

Roste počet padělků softwaru šířených prostřednictvím internetu

 • 80 % softwaru nabízeného pokoutně na internetu nemá licenci anebo jde o padělky.
 • Nelicencovaný software a padělky tvoří 45 % nelegálního softwaru nalezeného ve firmách.
 • V Česku se užívá 33 % nelicencovaného softwaru. Výrobci softwaru tím přicházejí ročně o tržby v hodnotě 3,6 miliardy korun.

V těchto dnech dostává poštou více než 10 tisíc malých a středních firem varování před nákupem padělků počítačových programů, které jsou podvodně nabízeny jako originální software. „Majitele firem varujeme před nelegálními praktikami, které jsme zaznamenali na tuzemském trhu,“ říká Jan Hlaváč, mluvčí protipirátské aliance BSA | The Software Alliance, která sdružuje klíčové výrobce softwaru.

Kontrolní nákupy BSA a jejích členů totiž pravidelně prokazují, že až 80 procent softwaru nabízeného k prodeji pokoutně prostřednictvím internetu — zejména prostřednictvím internetových aukcí, P2P sítí a úložišť — nemá řádnou licenci anebo jde přímo o padělky. Podle letošní analýzy BSA se v Česku užívá 33 % nelicencovaného softwaru. Výrobci softwaru tím přicházejí ročně o tržby v hodnotě 3,6 miliardy korun.

Software bez platné licence a padělky a představují zhruba 45 % z celkového objemu nelegálního softwaru nalezeného ve firmách. „Nejčastěji jsou padělky vydávány jako ,zlevněný‘ nebo takzvaně použitý software. Případně jsou licence pro neziskový sektor podvodně vydávány za plnohodnotný komerční software. Setkáváme se i s falšováním certifikátů pravosti softwaru,“ shrnuje Jan Hlaváč, mluvčí protipirátské aliance BSA, která sdružuje klíčové výrobce softwaru.

Množství padělaného softwaru ve firmách se zvyšuje

Nejčastější formou pirátství ve firmách je podle tuzemské statistiky BSA instalace více kopií softwaru, než povoluje licence (55 %) či instalace softwaru bez ověřitelné licence (30 %). Zmiňované padělky (15 %) sice statistice nedominují, nicméně počet těchto případů rapidně roste.

Nejčastěji se pirátsky užívá kancelářský software a operační systémy (výrobce Microsoft), grafické a návrhářské programy (Adobe), CAD aplikace (Autodesk) či utility, například antivirové systémy (Symantec). Stíhané firmy mají většinou méně než 150 zaměstnanců a podnikají v oblasti služeb, výroby, designu, inženýrství a architektury.

Padělky se poznají podle neobvykle nízké ceny

Podvodníci lákají na padělky výhodnějšími cenami. Mnohdy nejde ani o výrazné slevy, protože příliš nízké ceny vzbuzují podezření. „Pokud je cena nezvykle atraktivní, pravděpodobnost podvodu je vysoká a na místě je maximální obezřetnost. Někteří podvodníci proto nabízejí padělky za ceny, které se od obvyklých liší jen mírně,“ vysvětluje Jan Hlaváč.

Podvedení uživatelé jsou vystaveni významným právním rizikům. „Nákup nelicencovaného softwaru v dobré víře plně nezbavuje kupujícího odpovědnosti za porušování autorského práva, pokud software instaluje a užívá,“ vysvětluje Jan Hlaváč. Padělaný software navíc představuje i značnou bezpečnostní hrozbu. V důsledku úniku dat a ohrožení IT infrastruktury firmám hrozí finanční ztráty a poškození dobré pověsti.

Užívání nelicencovaného softwaru pro účely podnikání představuje trestný čin porušování autorského práva. Soud podle okolností může uložit vysoké peněžité tresty, či dokonce trest odnětí svobody až na osm let. Hrozí rovněž povinnost uhradit výrobcům softwaru odškodnění v průměru přesahující 390 tisíc korun.

Autor:: Petr Smolník, šéfredaktor