ICT Security   Net Guru Link   Reseller Channel Link

NOVINKY

Máte-li důležitý hovor, nesmí hlavně vynechat signál. Máte-li důležitý dokument,…

konica minolta logoUž se to narodilo. Je to ____. To jsi nečekal, co?! Stačí, aby přenos vynechal jediné slovo a informace je ztracená. Stejně tak při uzavírání obchodu nesmí dojít k vynechání jediného podpisu, odstavce či stránky v dokumentu. Lze se však v tomto ohledu spolehnout na elektronické dokumenty? S kvalitní technologií určitě. Stěžejním krokem je však bezchybný a pečlivý převod dokumentu do digitální podoby.

Zejména při digitalizaci větších objemů dokumentů je nejdůležitější mít jistotu, že skutečně došlo k naskenování každého jednotlivého listu. Tuto jistotu doposud firmy získávaly prostřednictvím pořízení finančně nákladnějších dokumentových skenerů nebo časově náročnou ruční kontrolou po naskenování na běžných kancelářských strojích.

Pokročilé technologie jsou již standardem

Dodavatelé moderních tiskových řešení ale dnes již nabízejí kompromis mezi těmito variantami. Speciální ultrazvukové senzory, které zabraňují vynechání listu při skenování, se již objevují ve standardní výbavě některých kancelářských multifunkčních zařízení.

bizhub C458 studio picture 200 x 200cm 150dpi RGB

Pro velké objemy a zohýbané dokumenty

Funkce senzorického skenování využijí nejvíce banky a finanční instituce. Stejně tak může být prospěšná pro účely veřejné správy, archivů a všude, kde často dochází ke skenování větších objemů dokumentů s požadavkem na maximální přesnost. V praxi zabraňuje chybám například při digitalizaci dokumentů, které prošly rukama zákazníků. Nejčastěji jde o faktury či dodací listy, jež jsou zmačkané, zpřehýbané a podobně poškozené. Hlídá také správné skenování nestandardních médií, jako jsou fólie či křídový papír. Ty jsou charakteristické vyšší přilnavostí a mají tedy tendenci se ve skenerovém podavači k sobě přilepit.

Spolehlivost a bezpečnost…

Důraz na maximální bezpečnost a pečlivost při skenování by měly klást také ty firmy, které se rozhodly k přechodu na kompletní digitalizaci. Zákon totiž dnes již umožňuje evidovat veškerou firemní administrativu pouze v elektronické podobě a fyzické dokumenty tedy není třeba uchovávat. Nenaskenování byť jen jediného listu by mohlo mít v případě neexistence papírového originálu pro takovou firmu až existenční důsledky.

… v kombinaci s rychlostí           

Přiblížit své produkty profesionálním dokumentovým skenerům se rozhodla například Konica Minolta. Jako jediná společnost vybavila ultrazvukovým senzorem tři nová multifunkční kancelářská zařízení, která navíc nabízí nejvyšší rychlost skenování na trhu – až 240 str./min černobíle i barevně. S kapacitou podavače až 300 listů nabízí řešení pro firmy, jež vyžadují vysokou rychlost práce při zachování maximální bezpečnosti. 

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Otevření nové haly Continental Barum v Otrokovicích se zúčastnil i hejtman kraje

Datum 10. října 2016 se určitě zapíše jako významný den pro výrobu nákladních a autobusových plášťů pro výrobce pneumatik Continental Barum se sídlem v Otrokovicích. Výrobní hala prošla od roku 2013 rekonstrukcí, rozšířením a instalací nových výrobních technologií.

Již v roce 2014 byl vylisován první kus při zkoušce vulkanizačních lisů a o rok později pak následoval první sériově vyrobený plášť. Náběh nových technologií probíhalo až do finální podoby. Konfekce a lisovna vyrábí nonstop ve čtyřech směnách. Provoz přípravy polotovarů produkuje tak, aby pokryl požadavky následujícího výrobního kroku. Pro rok 2016 se plánuje v nové výrobní hale využití kapacit až na 70 %. Kapacita výroby plášťů z kategorie CVT tak naroste na téměř 1,6 milionů plášťů za rok.

Do realizace projektu Brownfield Otrokovice byla investována částka 164,8 milionů eur (4,2 miliardy korun). Společnost nyní postupně zvyšuje produkci plášťů v segmentu CVT – což jsou těžké nákladní, nákladní a autobusové pláště. Celkově získalo práci v této výrobní hale na 130 nových zaměstnanců.

Continental Barum loni vyrobil – kromě 21,1 milionů kusů osobních plášťů – na 919 000 kusů nákladních plášťů a 119 000 plášťů industriálních. Ve výrobě nákladních plášťů bude letos překonán jeden milion vyrobených kusů. V porovnání s rokem 2005 nyní výroba narostla téměř trojnásobně. Dnešní sortiment 22,5palcových plášťů se stává dominantním ve struktuře nákladních plášťů a bude tvořit okolo 40 % celkového objemu výroby.

Libor Láznička, jednatel společnosti Continental Barum, přivítal hosty a přirovnal vyrobené pláště k délce možné trasy: „Pokud bychom 700 000 plášťů, které zde vyrobíme, postavili k sobě a vytvořili z nich řadu, tato linie by byla dlouhá 210 kilometrů.“

Dnešní slavnostní otevírací ceremoniál proběhl za účasti pozvaných hostů, mezi nimi ředitelé a jednatelé dodavatelských a partnerských společností, zástupci regionálních statutárních orgánů a novinářů. Z vedení kraje na slavnostní otevírání přijel hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který panu Lázničkovi předal nejvyšší ocenění, jež může udělit, a to záslužné vyznamenání 2. stupně jako výraz uznání a poděkování za dlouhodobý přínos pro Zlínský kraj. Při této významné příležitosti také hejtman Mišák udělit společnosti Continental Barum pamětní medaili za dlouhodobý přínos pro rozvoj Zlínského kraje.

Nejvyšší zástupce koncernu Continental, Dr. Andreas Esser, se ve své řeči věnoval zdvojení výrobních kapacit nákladních plášťů díky zprovoznění nové haly. Constantin Batsch zmínil tradici značky Barum nejen na našem trhu a její důležitost v rámci portfolia všech produktů Continental. Pravidelným návštěvníkem otrokovického závodu je Thierry Wipff, který minimálně čtyřikrát do roka pneumatikárnu navštíví a zná se se všemi členy projektového týmu, proto jeho poděkování bylo velmi osobní.

Po projevech došlo ke slavnostnímu otevření přestřižením pásky a výprava hostů i pracovníků otrokovického závodu shlédla nové výrobní prostory a hlavní technologické linky. Překvapením pro hosty byl také tahač „obutý“ v pneumatikách 315/80 R22,5. Závěr exkurze ukončil kulturní program.

-LiM

SolidWorks 2017 s novými možnostmi definovanými samotnými uživateli přichází

Společnost Dassault Systèmes, 3DExperience Company představila oficiálně na českém trhu SolidWorks 2017. Více než 3,1 milionu uživatelů od malých start-upů po globální organizace mohou využívat 3D aplikace SolidWorks 2017 pro navrhování a vývoj inovativního produktového designu, a to kdykoliv, kdekoliv a na jakémkoliv zařízení.

Řešení SolidWorks 2017 funguje na platformě 3DExperience od Dassault Systèmes a pomáhá inovátorům navrhovat, ověřovat, vytvářet a řídit procesy vývoje produktů s pomocí integrovaných aplikací. SolidWorks 2017 se vyznačuje vyšším výkonem a efektivitou i novými vlastnostmi, které umožní bezvýkresovou výrobu díky funkcím Model Based Definition a návrhu PCB (printed circuit board). Začínající i zkušení uživatelé tak mohou zvýšit produktivitu pomocí simulace. Zároveň mohou analyzovat, řešit, zobrazovat a ověřovat funkčnost návrhů dříve, než se vytvoří jakýkoliv prototyp. Nové nástroje dále umožňují odblokovat jakýkoliv 3D model pro lepší spolupráci s prodejci i zákazníky. Dynamické řízení produktových dat (PDM) od vzniku konceptu až po výrobu pak poskytuje zázemí vzdáleným týmům a týmům operujícím na vícero pracovištích.

„SolidWorks 2017 zjednodušuje procesy navrhování a vývoje tím, že zdokonaluje uživatelskou zkušenost, nabízí nové možnosti pro vznikající technologie a vylepšené funkce pro hladkou spolupráci v různých týmech a sítích,“ uvedl Gian Paolo Bassi, CEO divize SolidWorks ve společnosti Dassault Systèmes. „Každoročně čerpáme ze zpětné vazby od komunity SolidWorks k dalšímu výzkumu a vývoji, abychom mohli nabízet flexibilní produktové portfolio pro obchodní, projektantské a konstrukční potřeby. Jsme rádi, že uživatelům s pomocí SolidWorks 2017 nabízíme ještě širší možnosti a větší efektivitu.“

Následující vlastnosti, nové funkce a vylepšení v portfoliu SOLIDWORKS 2017 patří k těm, které si uživatelé přáli nejčastěji:

Inovace díky přímému řešení PCB designu

•             SOLIDWORKS PCB — Hladce synchronizuje elektronické a mechanické návrhy, kdykoliv je třeba. Propojuje funkce v oblasti elektronických návrhů z prostředí Altium a snadné použití SolidWorks.

•             Uživatelsky přívětivé rozhraní — Sjednocené prostředí pro schématické a konstrukční nástroje umožňuje navolit nejvhodnější postupy s pomocí funkcí Interactive Routing, AutoRoute, Multi-Track a Differential Pair, lokalizovat a informovaně vybírat nové součástky díky datům od dodavatelů v reálném čase. Dále také začleňovat modely SOLIDWORKS do prostředí pro PCB design a ověřovat elektromechanické vlastnosti návrhu.

Zrychlení procesů návrhu díky většímu výkonu a efektivitě

•             Nové funkce modelů — Urychlení procesu navrhování díky novým funkcím Chamfer (zkosení), Fillet (zaoblení) a Advanced Hole Specification (pokročilé specifikace otvorů), které během jediné snadné operace vytvářejí různé typy zkosení, mohou změnit všechny dosavadní zkosené úpravy na zaoblené nebo naopak. Změny v návrhu se promítnou během několika vteřin. Rovněž lze využít předešlé definice otvorů a získat k nim přístup, v okamžiku na ně aplikovat předem uloženou specifikaci a vytvářet odstupňované otvory rychleji během jediného kroku.

•             Práce s povrchem — Odstraňuje překážky, které jinak brání vytváření komplikovanější 3D geometrie, šetří čas a zabraňuje složitému předělávání. Slouží k tomu nové funkce jako nabalování, přetažení prvku na jiné místo, embosování a debosování nebo 3D křivka.

•             Magnetické vazby — Umožňují práci s rozsáhlými a náročnými sestavami díky snadnějšímu uspořádání zařízení a prostoru nebo zpřístupňování součástek a kompletací s vhodnými propojovacími body pro snadnější přetahování prvků a přemísťování modelů.

Ověření vlastností návrhu pomocí simulace

•             Simulační statické studie — Výsledkem při zadání parametrů jsou automatická logická rozhodnutí.

•             Problematická místa — Lze je rychle identifikovat a prozkoumat model nebo připravit další simulace a ověřit výsledky.

•             Konverze jediným kliknutím — Okamžitě změní studii z lineární statické na nelineární nebo dynamickou.

•             RealView — Zobrazuje výsledky simulace a umožňuje tak jasné a přehledné analýzy.

Zlepšení spolupráce díky novým vylepšeným návrhům a odstranění překážek v přístupu k datům třetích stran

•             3D Interconnect — Pracuje s neutrálními i původními CAD daty. Soubory týkající se součástek i kompletace lze aktualizovat v průběhu změn v návrhu s pomocí funkce Update Model, importované soubory lze přímo otevírat a pracovat s nimi jako se základními. Také je možné získat přístup k průběžným datům z různých zdrojů a lépe tak spolupracovat se zákazníky a prodejci.

•             eDrawings — Zobrazuje všechny typy dat o návrhu produktů pro jednodušší a přesnější spolupráci, tedy od původních CAD formátů po 3D realitu s využitím Google Cardboard. K datům o produktu máte přístup odkudkoliv a mobilní aplikace jsou k dispozici pro zařízení s operačními systémy Android i iOS.

Vytváření a správa práce s integrací dat od konceptu až po výrobu

•             SolidWorks PDM — Zdokonaluje způsob, jakým týmy spravují návrhy a spolupracují na nich, a to díky tomu, že řídí projektová data a zajišťuje přístup ke správné verzi. Získání širší podpory pro SolidWorks MBD (model based definition) s automaticky generovanými 3D PDF. Ve struktuře SolidWorks PDM Vault check-in jsou k dispozici původní CAD soubory. Tím uživatel získá přehled o tom, kde se používají a které verze se přepisují, čímž se zabrání omylům a zmatku.

•             SolidWorks MBD — Rychle a přesně sděluje zásadní informace o produktech v průběhu navazujících výrobních procesů. Tyto funkce zahrnují základní rozměry a plně automatizované přehledy Polar Dimensioning Schemes, přímé informace o hranách, snadné vytváření průnikové geometrie mezi navrženými povrchy a vytváření 3D PDF o různé míře přesnosti, čímž lze usměrňovat kvalitu a velikost souboru.

-LiM

Nejčtenější

Pokémon GO!: Ztraťte je všechny, aneb Po…

23. 8. 2016 | Zobrazeno: 2649 x

Program NEW VISIONS in HR 2016 naberá na rozmeroch!

Program NEW VISIONS in HR 2016 naberá na…

26. 8. 2016 | Zobrazeno: 2343 x