Jaká byla efektivní výroba s MES HYDRA?

Odborný on-line časopis PODNIKOVÉ SYSTÉMY se jako mediální partner zúčastnil odborného semináře pořádaného společností ICZ na téma "Efektivní výroba s MES HYDRA".

I když někteří účastníci semináře dorazili později, jelikož zima opět zazlobila a nachytala pražské silničáře v nedbalkách, seminář začal pouze s půlhodinovým zpožděním. Cílovou skupinou, která se sešla pro konkrétní informace z oblasti Manufacturing Execution Systems, byli manažeři výrobních společností, kteří rozhodují o výrobních procesech a jejich optimalizacích.

ICZ a. s. ve spolupráci s MPDV Mikrolab GmbH pojala tento odborný seminář tak, aby se účastníci dozvěděli co nejefektivnější odpovědi na následující otázky:

Jaký potenciál pro optimalizaci a zlepšování poskytuje MES řešení od MPDV?

Jaká data z výroby je možné získávat a zpracovávat?

Jaké klíčové údaje lze z těchto dat získat?

Jaké jsou praktické zkušenosti s používáním MES řešení od MPDV?

Ing.Miloš Ražek, ředitel pro sektor Enterprise, představil společnost ICZ a portfolio řešení pro segment výrobních podniků od datových schránek, přes digitalizaci, archivaci a řízení oběhu dokumentu, výstavbu a správu hlasové a datové infrastruktury až po řízení bezpečnosti informací (ISMS).

RNDr Černý, vedoucí oddělení logistických aplikací, hovořil na téma: Jak mohou systémy typu MES a WMS přispět k řešení aktuálních problémů výrobních podniků. Časté dotazy účastníků přispěli k rozproudění debaty ohledně jednotlivých přednášených témat semináře, mnohé z nich směřovaly také k zahraničnímu zástupci MES Hydra - Karlu Schneebauerovi, ředitel MPDV pro partnerský prodej a viceprezidentovi MESA.

Vzhledem k technickému zaměření prezentací a možnosti živé debaty mohu s klidnou myslí všem doporučit účast na dalších seminářích pořádaných společností ICZ.

Petr Smolník, redaktor magazínu PODNIKOVÉ SYSTÉMY