Internet věcí: České Radiokomunikace spustily pilotní provoz dálkového sběru dat, tzv.smart metering

Ceske_radiokom_logo_smČeské Radiokomunikace (ČRa) spustily jako první z velkých firem, které se věnují internetu věcí,

 pilotní provoz smart meteringu, měření a sběru dat založeného na dálkové komunikaci čidla s centrálou.

Ve spolupráci s partnery RWE GasNet a Softlink připravily ČRa na základě jarního testování řešení založené na technologii LoRa a spustily ho ve vybraných lokalitách.  Testy prokázaly u technologie LoRa vysoký dosah, nízkou spotřebu energie a nízké provozní náklady. Prokázaly také kvalitní dosah signálu jak ve venkovním pokrytí, tak uvnitř objektů, což je klíčovým parametrem pro smart metering.

 

Systém internetu věcí spočívá ve využití speciálního datového protokolu umožňujícího efektivní a bezpečnou obousměrnou komunikaci čidel a senzorů pro nejrůznější použití. „Ve výsledcích LoRa výrazně předčí veškeré alternativní dostupné technologie, čímž se otevírá široké pole využití pro chytrou domácnost, chytré město, chytré měření, chytrou výrobu, apod. Internet věcí zásadně přispěje k zefektivnění celé řady lidských činností a povede ke zjednodušení každodenního života,“ říká  Petr Sichrovský, obchodní ředitel ČRa.

Podle odhadů odborníků bude v roce 2020 celosvětově připojeno do internetu věcí několik set miliard zařízení, což představuje desítky zařízení na jednoho obyvatele naší planety. ČRa mají předpoklady sehrát v rozvoji internetu věcí významnou roli, především díky svojí špičkové infrastruktuře s celonárodním pokrytím a supervýkonným cloudem.

Pilotní síť, kterou ČRa připravily pro RWE GasNet a Softlink s.r.o., snímá pomocí senzorů na infrastruktuře plynovodů RWE data pulsními čidly, pak je odesílá radiovou sítí do cloudu ČRa. Tam dochází ke zpracování dat a jejich odesílání koncovým uživatelům. Pilotní provoz probíhá v Praze a ve středních a západních Čechách. V rámci přípravy pilotního projektu provedly ČRa v průběhu jara a na začátku léta sérii zátěžových testů technologie LoRa. Cílem bylo ověřit spolehlivost technologie zejména v oblastech bez přímé viditelnosti na vysílací věž, tedy v místech zastíněných vysokými budovami, údolích, ale i uvnitř budov a pod úrovní terénu

Výsledky testů prokázaly vynikající dosah ve venkovním prostředí při přímé viditelnosti. Nadprůměrné výsledky zaznamenaly ČRa v dosahu „indoor“ hluboko do nitra budov a podzemních částí. Vysoce kvalitních hodnot dosáhla technologie LoRa při velmi nízkém vysílacím výkonu, který významně prodlužuje životnost baterií v senzorech. 

Do konce roku 2015 by měla být ověřena kompletní připravenost pro komerční spuštění služby. České Radiokomunikace budou hledat další partnery pro spolupráci na rozvoj této sítě.

Doplňující rozhovor s Pavlem Kosem, technickým ředitelem Českých Radiokomunikací

 

V jakém rozsahu probíhá stávající pilotní provoz smart meteringu?

V tuto chvíli probíhá pilot na 4 místech v rámci Prahy a okolí, přesahuje i dalších krajů. PlánujemePavel_Kos_foto rozšíření o dalších 5 lokalit na základě dohody s potenciálními dalšími partnery v pilotním projektu.

Kdy se bude vyhodnocovat, jaké výsledky čekáte?

Pilotní testování poběží do konce března 2016. Vzhledem k úvodním testům předpokládáme dobré výsledky. Vyhodnocení bude zejména v přesnosti dat přenesených na dálku a těch, která byla naměřena na místě.

V rámci pilotního projektu bychom chtěli dosáhnout následujících několika cílů:

  1. 1)    Zprovoznit demonstraci několika reálných řešení, které jsou již nasazeny v jiných zemích nebo se alespoň objevují v pilotních projektech.
  2. 2)    Představit tato reálná řešení potenciálním obchodním partnerům.
  3. 3)    Na základě požadavků potenciálních zákazníků rozšířit rozsah pilota o další území.

Mohl by pak rovnou následovat ostrý provoz? V jakém rozsahu, například jen v některých regionech nebo všech?

V současné době vše připravujeme a směřujeme ke komerčnímu spuštění. Doba implementace konkrétního projektu do ostrého projektu je však závislá nejen na vybudování sítě (to je vcelku jednoduchá mechanická činnost), ale také na rozsahu spolupráce s obchodním partnerem, na náročnosti SW vývoje uživatelské aplikace a na nastavení obchodního modelu a interních procesů.

Zde je potřeba zmínit, že ČRa nemají ambice vstupovat na trh Internetu věcí v podobě provozovatele jednotlivých E2E projektů, ale chtějí poskytovat telekomunikační část LORA infrastruktury, přenášet zprávy, ukládat je v našem datovém centru a umožnit našim obchodním partnerům provozovat své aplikace pro koncové zákazníky v našem cloudu. Případné spuštění ostrého provozu by bylo optimální jako postupné po jednotlivých regionech. To závisí na požadavcích našich partnerů. Pokrytí budeme budovat postupně. Věříme, že o technologii bude zájem a podaří se nám pokrýt celou republiku v rozmezí 1 až 3 let.

Proč ČRa zvolily právě technologii LoRa?

LoRa nabídla velmi variabilní řešení na otevřené platformě. ČRa staví na vysoké bezpečnosti služeb a technologie LORA umožňuje uchovat důvěrnost informací. Každá zpráva je dvojúrovňově šifrována. Jedna úroveň je při komunikace mezi čidlem a network serverem. Po dešifrování lze zjistit pouze provozní informace a cílovou aplikaci, do které má být zpráva směrována. Vlastní obsah zprávy je zašifrován a je tedy pro provozovatele sítě (v našem případě pro ČRa) nečitelný. Dešifrování zprávy probíhá až v aplikačním serveru, který patří provozovateli služby. Teprve poté dojde k dekódování informací přenesených ve zprávě.

 

Pro jaké klienty je nejvhodnější?

Momentálně jde zejména o utility – tzn.voda, plyn, elektřina, kanalizace atd.