ICT NNIOT NN | B2B NN | CB NN | DC NN |  RC NN |  CW NN |  EW NN | SM NN | ITSEC NN | NETGURU NN KANKRY facebook linkedin twitter youtube

Jaký je význam off-page faktorů na úspěšnost optimalizace pro vyhledávače?

SEO-clanekZákladem optimalizace pro vyhledávače jsou dvě hlavní skupiny faktorů, které se podílejí na hodnocení stránek roboty vyhledávačů.

Jsou to:

  1. On-page faktory
  2. Off-page faktory

Do první skupiny patří vše, co se nachází na jednotlivých stránkách samotného webu, tedy především jeho textový obsah jednotlivých stránek a obsahová bohatost celého webu. Důležitá je také četnost změn obsahu, tedy především časté aktualizace textu a rozšiřování počtu stránek webu.

Do druhé skupiny, která nás v tomto článku zajímá především, patří všechny ukazatele, nacházející se mimo web samotný. Tedy na externích webech. Vyhledávače ve svých algoritmech totiž kladou velkou váhu těmto ukazatelům, neboť vycházejí z logického předpokladu: „Čím více odkazů z kvalitních a autoritativních domén vede, tím kvalitnější je odkazovaný web”. A to je také jeden z hlavních důvodů, proč se optimalizace pro vyhledávače stala především „honbou za zpětnými odkazy”, a to často na úkor kvality webu samotného.

Je důležité si v této souvislosti uvědomit, že je důležité myslet především na samotné uživatele a nabídnout jim opravdu kvalitní, přehledný a obsahově hodnotný web, protože celková návštěvnost není a neměla by být hlavním ukazatel návštěvnosti webu. Tím by měla být jeho obchodní úspěšnost a konverzní poměr. Ten udává, kolik procent návštěvníků webu vykoná požadovanou akci, kterou bývá nejčastěji odeslaná poptávka, objednávky či třeba kontaktní formulář. Tím chci říct, že pokud přivede návštěvníky na web, který není schopen generovat konverze (poptávky, objednávky), pak jsou investice vložené do přivedení návštěvníků zcela neefektivní. Proto je třeba nejen přivádět návštěvníky na web, ale rovněž zlepšovat jeho kvalitu a přidanou hodnotu návštěvníkům.

Pojďme však zpět k off-page faktorům. Jejich význam můžeme obecně shrnout takto:

„Čím více odkazů z kvalitních domén vede na náš web, tím větší šance má váš web obsadit první místa ve vyhledávání”

Co patří mezi hlavní off-page faktory?

1. Počet zpětných odkazů a odkazujících domén
2. Kvalita odkazů a odkazujících domén

Čím více stránek a webů odkazuje na váš web, tím vyšší hodnocení vašich stránek ve vyhledávačích."

Kvalita a tematická příbuznost odkazujících stránek a webů se také pozitivně podepisuje na ranku vašich stránek. Rank je interní hodnocení každé stránky vašeho webu vyhledávači. Rozhodně je důležité i stáří domény a historie odkazujícího webu.

3. Text zpětných odkazů

Nezanedbatelnou roli sehrává i text zpětných odkazů. Vedou-li na vaše stránky odkazy s textem obsahujícím klíčové slovo vaší stránky, pak je odkaz hodnotnější než například, jsou-li textem odkazu obecná slova „zde”, „více” nebo třeba „klikněte zde”. Pokud vaše stránka cílí na klíčová slova „boty Adidas”, je vhodné, aby odkazy vedoucí na váš web obsahovaly tato klíčová slova jako text odkazu. Je však velmi důležité zachovat variabilitu odkazů a nepoužívat zásadně odkazy v přesné shodě. V tomto případě např. „sportovní boty Adidas”, „dámské boty Adidas” anebo „přehled bot Adidas” apod.

Doporučuji však maximálně dbát na přirozenou variabilitu textů odkazů v souvislosti s nedávným Google Penguin Update, což je algoritmus, který postihuje „přeoptimalizované” weby, zejména pak weby splňující základní příznaky manipulace s odkazy a nákupy odkazů.

TIP Z PRAXE: Snažte se nepoužívat jako text odkazu klíčové slovo v přesně shodě „ubytování Harrachov”, ale dbejte maximálně na jeho přirozenou různorodost, např. „ubytování v Harrachově“, „Harrachov ubytování“, „levné ubytování Harrachov“ apod.

4. Umístění odkazu na stránce

Zejména Google hodnotí, v které části stránky je odkaz umístěn a zda se nachází na jedné tematicky relevantní stránce webu či odkaz směřuje z každé stránky webu. Google začal penalizovat weby s velkým množstvím odkazů z jedné domény, tedy tzv. patičkové či site-wide odkazy. To jsou odkazy v patičce či postranním sloupci každé stránky webu.

Logicky je proto důležité, získávat odkazy z textu tematicky relevantních stránek, ideálně z autoritativních webů, především článků kvalitních blogů, zpravodajských a PR portálů anebo z článků umístěných na tematicky příbuzných webech.

Odlišná je však situace pro český vyhledávač Seznam, který má hodnocení odkazů a váhy jejich kvality nastaveny jinak. Zde tolik neplatí umístění odkazů, ale podle posledního námi provedeného interního testování pozice na Seznamu ovlivňuje nejvíce především kvantita zpětných odkazů, nehledě na jejich obsahové či patičkové umístění.

TIP Z PRAXE: Chcete-li nejlepší pozice na obou hlavních vyhledávačích, zvažte vytvoření dvou nezávislých webů, z nichž jeden bude optimalizován pro Seznam a druhý pro Google. Výhodou je, že tak můžete cílit na různá klíčová slova a odlišné segmenty uživatelů, typické pro Google či Seznam.

Více informací o hodnocení odkazů najdete na blogu Google anebo třeba na Wikipedii.

5. Křivka nárůstu zpětných odkazů

Pozitivně se také podepisuje frekvence a aktuálnost takto získaných odkazů. Pokud získáváte odkazy pravidelně, je to pozitivní signál pro vyhledávače, které takovéto odkazy hodnotí více, než několik let staré odkazy.

Více informací najdete třeba zde

6. Směrování odkazů na jednotlivé stránky vašeho webu

Rozhodně důležitým faktorem je i to, zda odkazy směřují pouze na titulní stránku webu, či vedou i na důležité stránky či kategorie vašeho webu. Jinými slovy, jsou-li externí odkazy rozloženy na více stránek vašeho webu, tím jej vyhledávače hodnotí jako zajímavější a hodnotnější. Je proto důležité získávat zpětné odkazy nejen na hlavní stránku webu, ale i na stránky jednotlivých služeb či skupin produktů.

7. Stáří a trvalost zpětných odkazů

Stáří a trvalost zpětných odkazů úzce souvisí s bodem 5 viz výše. Je důležité, aby zpětné odkazy byly dlouhodobé, a to z jednoho prostého důvodu. Robot vyhledávače je musí nejprve nalézt a zaindexovat, což mu nějakou dobu zabere. A nejsou to dny, ale týdny. Pokud se tedy rozhodnete pro nákup zpětných odkazů, je velmi důležité, aby byly zakoupeny na dobu min. 2-3 měsíců.

Ve výčtu bychom mohli ještě pokračovat, cílem však není detailně poznat jednotlivé váhy algoritmu vyhledávačů, neboť ty si je velmi pečlivě chrání a mění podle potřeby. V tomto článku bychom měli pochopit podstatu a smysl off-page faktorů v obecné rovině a pochopit, čeho se případně vyvarovat při optimalizaci vlastních stránek.

Užitečné nástroje hodnocení kvality a počtu zpětných odkazů

Následující on-line nástroje vám pomohou urychlit a zjednodušit získání informací a hodnocení webů a zpětných odkaz:

Vyzkoušejte si je a ihned poznáte jejich sílu a schopnosti. Podstatou všech je nezávislý robot, který prochází internet a získává informace o odkazech, odkazujících stránkách i doménách.

Pokud vás zajímá kde a jak získávat zpětné odkazy počkejte si na další díl článku o off-page faktorech.

Autorem je Michael Muselík, senior SEO konzultant Effectix.com s mnohaletými zkušenostmi ze SEO, mimo jiné pracoval jako expert v H1